کاتالوگ و راهنمای استفاده از کیوسک هوشمند نیازپرداز

در این مقاله نحوه استفاده و کار با دستگاه ذخیره شماره مشتریان بصورت کامل توضیح داده شده اس..

مسعود وحیدی 1401/02/21