تعرفه خطوط ارسال پیامک

تعرفه خطوط اختصاصی نیازپرداز

همه پنلهای نیازپرداز دارای چند شماره عمومی 8 رقمی با پیش شماره 1000، 3000 و 5000 هستند که می توانید با آنها اس ام اس انفرادی یا انبوه ارسال کنید.

در نیازپرداز خط های اختصاصی را هم با پیش شماره 1000 و هم 3000 می توانید تهیه کنید، خطوط اختصاصی به دو صورت تصادفی و انتخابی هستند.
هزینه کلیه خطوط اختصاصی تصادفی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای رند حساب می شود.
در خطوط انتخابی پیش شماره 1000، ده رقم سمت راست را می توانید خودتان انتخاب کنید و در خطوط پیش شماره 3000 شش رقم سمت راست را خودتان می توانید انتخاب نمایید.

  • تعرفه خطوط برای نماینده ها از 10% تا 40% تخفیف دارد.
  • همه پنلها دارای خط اختصاصی هدیه هستند.
  • کلیه قیمتها به تومان است.

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000

ردیف مشخصات شماره کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
1 1000xxxxxxxxxx 14 25,000 50,000 22,500 45,000 20,000 40,000
2 1000xxxxxxxxx 13 35,000 70,000 31,500 63,000 28,000 56,000
3 1000xxxxxxxx 12 88,000 177,000 79,200 159,300 70,400 141,600
4 1000xxxxxxx 11 124,000 248,000 111,600 223,200 99,200 198,400
5 10001xxxxx 10 177,000 566,000 159,300 509,400 141,600 452,800
6 1000xxxxx 9 425,000 850,000 382,500 765,000 340,000 680,000
7 1000xxxx 8 1,300,000 3,000,000 1,200,000 2,900,000 1,150,000 2,800,000
8 1000xxx 7 استعلام شود استعلام شود
9 1000xx 6 استعلام شود استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 3000xxxxxxxxxx 14 40,000 30,000 30,000
2 3000xxxxxxxxxx 12 110,000 100,000 95,000
3 3000xxxxxx 10 150,000 130,000 120,000
4 3000xxxxx 9 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
5 3000xxxx 8 استعلام شود استعلام شود استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 5000

ردیف مشخصات شماره کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
1 50001xxxxxxxxx 14 11,000 24,000 9,000 20,000 8,000 18,000
2 50001xxxxxxxx 13 30,000 65,000 25,000 55,000 22,000 48,000
3 50001xxxxxxx 12 70,000 120,000 60,000 100,000 52,000 90,000
4 50001xxxxxx 11 135,000 220,000 120,000 180,000 100,000 160,000
5 50001xxxxx 10 180,000 300,000 150,000 250,000 130,000 220,000
6 50001xxxx 9 220,000 400,000 197,000 340,000 160,000 300,000
7 50001xxx 8 300,000 500,000 250,000 420,000 200,000 370,000
8 50001xx 7 4,500,000 3,800,000 3,300,000
9 50001x 6 7,500,000 6,300,000 5,600,000

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000

قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.
ردیف تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
غیررند نیمه رند رند غیررند نیمه رند رند
1 12 200,000 250,000 300,000 350,000 180,000 230,000 280,000 330,000
2 10 400,000 500,000 700,000 1,000,000 350,000 450,000 650,000 950,000
3 9 700,000 800,000 1,000,000 1,500,000 650,000 750,000 900,000 1,300,000
4 8 1,200,000 1,400,000 1,600,000 2,500,000 1,100,000 1,300,000 1,450,000 2,300,000

تعرفه خطوط اختصاصی خط ثابت

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 021xxxxxxxx 8 60,000 55,000 50,000
2 021xxxxx 5 350,000 300,000 250,000
3 021xxxx 4 360,000 400,000 350,000

تعرفه شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

ردیف ساختار شماره اختصاصی غیر متناظر تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
بازه قیمت (تومان) بازه قیمت (تومان) بازه قیمت (تومان)
1 21000xx 7 4,000,000 6,000,000 3,700,000 5,500,000 3,500,000 5,000,000
2 21000xxx 8 2,500,000 4,000,000 2,200,000 3,700,000 2,000,000 3,500,000
3 21000xxxx 9 650,000 750,000 350,000 700,000 330,000 650,000
4 21000xxxxx 10 300,000 650,000 240,000 600,000 220,000 550,000
5 21000xxxxxx 11 200,000 300,000 180,000 240,000 170,000 220,000
6 21000xxxxxxx عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان 12 140,000 200,000 130,000 180,000 120,000 170,000
7 21000xxxxxxx با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان 12 110,000 100,000 90,000
8 21000xxxxxxxx 13 130,000 120,000 110,000
9 21000xxxxxxxxx 14 110,000 100,000 90,000
10 21000xxxxxxxxxx 15 100,000 90,000 80,000


درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت نیازپرداز اعلام خواهد شد.

ملاک رند بودن شماره
  • شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
  • ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود نداشته باشد.
قیمت خطوط مجازی
خطوط مجازی : این خطوط برای ارسال و دریافت فکس و تلفن گویا می باشند.
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر رند نیمه رند رند غیر رند نیمه رند رند
1 24521xxx 8 150,000 350,000 500,000 120,000 300,000 450,000
2 24521xx 7 500,000 700,000 1,000,000 450,000 600,000 900,000
3 24521x 6 1,500,000 1,300,000

برگشت هزینه پیام

چگونه هزینه پیامک های ناموفق در پیامک های تکی و گروهی عودت داده می شود ؟

در خطوط 1000 و خط ثابت: پس از دریافت گزارش به صورت اتوماتیک هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات عودت داده می شود و گزارش ها به صورت هفتگی حذف می شوند، بنابراین قبل از گذشت یک هفته دانلود گزارش ها را دریافت نمایید.

در خطوط 2000 : گزارش گیری باید حداکثر تا مدت 24 ساعت انجام شود، در غیر اینصورت گزارش توسط اپراتور حذف می گردد.

در خطوط 3000 : چنانچه می خواهید هزینه پیامک های نرسیده در خطوط 2000 به صورت کامل به شما بازگردانده شود 48 ساعت پس از ارسال عمل گزارش گیری را انجام دهید، تا هزینه تمامی پیامک ها به جز رسیده به گوشی عودت داده شود.