خطوط رند ارسال پیامک

خط رند ارسال پیامک انبوه

خرید خطوط رند ارسال پیامک (تعداد محدود)

برای ارسال پیامک های انبوه و اطلاع رسانی نیاز به خرید خط ارسال پیامک داریم، خطوط رند ارسال پیامک به خطوطی گفته می شود که خیلی طولانی نباشد و دارای شماره هایی با ترتیب خاص باشد (مانند شماره های رند موبایل)
پیشنهاد می شود کاربرانی که قصد درج شماره اختصاصی در تبلیغات، کارت ویزیت، و سایت خود را دارند از این خطوط استفاده کنند، زیرا خطوط پیامکی رند و کوتاه تر حس بهتری را در افراد ایجاد می کند.

تعرفه خرید خطوط رند پیامکی

ردیف شماره خط اپراتور تعداد ارقام قیمت (تومان)
1 5000200077 50002 10 فروخته شد
2 5000203200 50002 10 300,000
3 50002346000 50002 11 150,000
4 50002346010 50002 11 150,000
5 50002346020 50002 11 150,000
6 50002346040 50002 11 150,000
7 50002346050 50002 11 150,000
8 50002346060 50002 11 150,000
9 50002346080 50002 11 150,000
10 50002346090 50002 11 150,000
11 50002346100 50002 11 150,000