خطوط رند ارسال پیامک

خط رند ارسال پیامک انبوه

خرید خطوط رند ارسال پیامک (تعداد محدود)

برای ارسال پیامک های انبوه و اطلاع رسانی نیاز به خرید خط ارسال پیامک داریم، خطوط رند ارسال پیامک به خطوطی گفته می شود که خیلی طولانی نباشد و دارای شماره هایی با ترتیب خاص باشد (مانند شماره های رند موبایل)
پیشنهاد می شود کاربرانی که قصد درج شماره اختصاصی در تبلیغات، کارت ویزیت، و سایت خود را دارند از این خطوط استفاده کنند، زیرا خطوط پیامکی رند و کوتاه تر حس بهتری را در افراد ایجاد می کند.

تعرفه خرید خطوط رند پیامکی

ردیف شماره خط اپراتور تعداد ارقام قیمت (تومان)
1 5000200077 50002 10 500,000
2 5000203200 50002 10 300,000
3 5000284400 50002 10 300,000
4 50002346000 50002 11 150,000
5 50002346010 50002 11 150,000
6 50002346020 50002 11 150,000
7 50002346030 50002 11 150,000
8 50002346040 50002 11 150,000
9 50002346050 50002 11 150,000
10 50002346060 50002 11 150,000
11 50002346070 50002 11 150,000
12 50002346080 50002 11 150,000
13 50002346090 50002 11 150,000
14 50002346100 50002 11 150,000
15 50002346111 50002 11 150,000