تعرفه ارسال پیامک تعرفه ارسال پیامک به تفکیک اپراتورها

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی نیازپرداز

تمامی تعرفه ها بر اساس تومان است
اپراتورها پنل پایه پنل ویژه پنل تجاری پنل طلایی پنل نمایندگی
اپراتور 1000 17.2 17.2 16.4 15.6 11
اپراتور خطوط 50002 و 50005 15.3 15.3 14.6 13.9 9.5
اپراتور 021 17.4 17.4 16.6 15.8 10.5
اپراتور 3000 19.3 19.3 18.4 17.6 12
اپراتور خطوط 50001 و 50009 (Delivery Base) 16.9 16.9 16.1 14.4 11

تلفن ساعات غیر اداری

پشتیبانی

41238 داخلی 2

خرید پنل اس ام اس

41238 داخلی 1