تعرفه ارسال پیامک تعرفه ارسال پیامک به تفکیک اپراتورها و میزان شارژ حساب

هزینه ارسال اس ام اس بر اساس مبلغی که شارژ می کنید و طبق جدول زیر محاسبه می شود.

مثلا اگر مبلغ شارژ شما 2،550،000 ريال باشد مبلغ هر اس ام اس برای پیش شماره 1000، 111ريال و برای پیش شماره 5000، 100ريال خواهد بود.

مبلغ شارژ هزینه هر پیامک به ريال به تفکیک خطوط پیامک
مبلغ شارژ از مبلغ شارژ تا پیش شماره 1000 پیش شماره 2000 پیش شماره 5000 پیش شماره 3000 پیش شماره 021(خط ثابت)
1ريال 1000،000ريال 124 127 114 142 116
1000،000ريال 3000،000ريال 121 124 112 139 113
3000،000ريال 5000،000ريال 119 122 110 136 111
5000،000ريال 20،000،000ريال 116 119 /108 133 109
20،000،000ريال 50،000،000 111 114 103 127 104
50،000،001 به بالا 106 109 100 211 99

تلفن ساعات غیر اداری

خرید و مشاوره

021-88107220

پشتیبانی

021-88107218
مشاوره رایگان ۰۲۱-۴۱۲۳۸