تعرفه ارسال پیامک تعرفه ارسال پیامک به تفکیک اپراتورها

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی نیازپرداز

تمامی تعرفه ها بر اساس تومان است
اپراتورها پنل پایه پنل ویژه پنل تجاری پنل طلایی پنل نمایندگی
اپراتور 1000 47.0 42.0 41.0 40.0 39.0
اپراتور خطوط 50002 و 50005 47.0 42.0 41.0 40.0 39.0
اپراتور 021 48.0 43.0 42.0 41.0 40.0
اپراتور 3000 48.0 43.0 42.0 41.0 40.0
اپراتور خطوط 50001 و 50009 48.0 43.0 42.0 41.0 40.0