تعرفه ارسال پیامک تعرفه ارسال پیامک به تفکیک اپراتورها

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی نیازپرداز

تمامی تعرفه ها بر اساس تومان است
اپراتورها پنل پایه پنل ویژه پنل تجاری پنل طلایی پنل نمایندگی
اپراتور 1000 94.0 84.0 82.0 80.0 78.0
اپراتور خطوط 50002 و 50005 94.0 84.0 82.0 80.0 78.0
اپراتور 021 96.0 86.0 84.0 82.0 80.0
اپراتور 3000 96.0 86.0 84.0 82.0 80.0
اپراتور خطوط 50001 و 50009 96.0 86.0 84.0 82.0 80.0