تعرفه ارسال پیامک تعرفه ارسال پیامک به تفکیک اپراتورها

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی نیازپرداز

تمامی تعرفه ها بر اساس تومان است
اپراتورها پنل پایه پنل ویژه پنل تجاری پنل طلایی پنل نمایندگی
اپراتور 1000 15.2 15.2 14.5 13.9 12.9
اپراتور خطوط 50002 و 50005 13.6 13.6 12.9 12.3 11.4
اپراتور 021 15.6 15.6 14.9 13.5 12.5
اپراتور 3000 17.6 17.6 16.7 15.8 14.6
اپراتور خطوط 50001 و 50009 (Delivery Base) 15 15 14.3 13.7 12.7