تعرفه ارسال پیامک تعرفه ارسال پیامک به تفکیک اپراتورها

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی نیازپرداز

تمامی تعرفه ها بر اساس تومان است
پنل پایه پنل ویژه پنل تجاری پنل طلایی پنل نمایندگی
اپراتور 1000 13 13 12.3 11.7 10.7
اپراتور 5000 13.6 13.6 12.9 12.3 11.4
اپراتور 021 13.8 13.8 13.1 11.7 10.7
اپراتور 3000 17.6 17.6 16.7 15.8 14.6

تلفن ساعات غیر اداری

فروش

021-88107220

پشتیبانی

09381010242